Compliance

Prof. Dr. Bács Zoltán - kancellár, Debreceni Egyetem

Agrármérnök (vállalatgazdaság szakirányon), szakközgazda, okleveles könyvvizsgáló, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi tanára, 2011-től az intézmény gazdasági főigazgatója, majd 2014 óta kancellárja. 

25 éves szervezetfejlesztési, irányítási és menedzsment tapasztalattal rendelkezik, melyet a mindennapi vezetői munkavégzés mellett kamatoztat az oktatói és a gazdasági tanácsadói tevékenységében is. 

Stratégiai gondolkodásának, széleskörű tapasztalatának, valamint sokoldalú gazdasági és rendszerszemléletének köszönhetően vált a Debreceni Egyetem az egyik legsikeresebb felsőoktatási intézménnyé, melynek kiegészítő, specializált céghálózata egyedülálló a hazai felsőoktatásban, sportrendszere pedig a hazai egyetemi sportélet legjelentősebb elemévé vált.

 

 

Deák Tamás - csoport megfelelőségi vezető, Magyar Telekom

A Miskolci egyetemen végeztem közgazdászként majd a PwC-nél kezdtem a pályámat könyvvizsgáló asszisztensként. A Magyar Telekomhoz csatlakozva a pénzügyi, számviteli területen dolgoztam különböző vezetői pozíciókban, majd 2017-től dolgozok a Compliance csapat vezetőjeként.

Témajavaslatok, amelyeket a kerekasztal beszélgetés során érinthetünk:

  • a MT anti-korrupciós fókuszú Compliance Programja: a program elemei, szabályok, szervezeti függetlenség, stb. (ez nem a jogi terület és a telekommunikációs iparági szabályozásoknak való direkt megfelelés sem szkópja a funkciónak)
  • Speak Up! Culture és a visszaélések jelentése
  • Kommunikációs eszköztár (személyes tréningek, gamefication)
  • Digitális eszközök a compliance-ben

 

 

Dr. Dékány Dóra - visszaélés-bejelentési referens, ügyvéd, Magyar Ügyvédi Kamara

2008 óta a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja, 2011-től egyéni ügyvédként praktizál. Kiemelt szakterületei az adatvédelmi jog, a követeléskezelés, komplex jogi szolgáltatás nyújtása gazdasági társaságok és szervezetek részére, illetve a bejelentővédelmi ügyvédi tevékenység.Munkája mellett tagja a Budapesti Ügyvédi Kamara Elnökségének, a Magyar Ügyvédi Kamara Másodfokú Fegyelmi Bizottságának, és elsőfokú elnöke a Magyar Lovassport Szövetség Sportfegyelmi Bizottságának. 2020 óta jogi szakvizsga cenzor.

2023-ben részt vett a Magyar Ügyvédi Kamara által működtetett visszaélés-bejelentési rendszer kialakításában, 2023. szeptember 1. óta a Magyar Ügyvédi Kamara Visszaélés-bejelentési Referense. A Nemzeti Akkreditáló Hatóság szakértője.

2020-ban kollégáival megalapította az AdatSzalon szakmai műhelyt, mely az adatvédelemmel és ügyvédszakmai kérdésekkel foglalkozó szakértők szakmai együttműködésének biztosít lehetőséget. Az AdatSzalon rendezvényein több ezer ügyvéd részére szerveznek oktatásokat, melynek fókusza az ügyvédi adatkezelés és az ügyvédszakmai szabályok jó gyakorlatának kérdései.Dóra kiemelten foglalkozik sportegyesületek adatvédelmi jogával, illetve adatvédelmi tisztviselői tevékenységet lát el több, közfeladatot ellátó szervezetnél. Széles ügyfélkörrel rendelkezik a KKV szektorban, ügyfelei között megtalálható számos magán-egészségügyi szolgáltató és gépjármű márkakereskedések. 

Tevékenységének fókusza, hogy a jogszabályok rendelkezésein túl a megbízásai során ajánlott megoldások megfeleljenek a gazdasági és piaci követelményeknek, és a gyakorlati életben kivitelezhető válaszokkal segítse ügyfeleit.

 

 

Dr. Dzsula Marianna - kollégiumvezető-helyettes, Kúria

1992. óta dolgozom bíróként, gazdasági, illetve polgári jogi szakágban. Jelenleg a Kúria Polgári Kollégiumának kollégiumvezető-helyettesi feladata ellátása mellett a P.IV. tanácsban végzek ítélkezési tevékenységet.

 

 

Dr. Farkas Barnabás – osztályvezető,  OTP Bank Nyrt. Compliance Igazgatóság/Etikai Osztály

2015-ben szereztem jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Már a diplomaszerzéskor az FHB Bank compliance területén dolgoztam, ahol az általános compliance feladatok mellett elsősorban fogyasztóvédelmi fókuszú compliance feladatokat láttam el. 2017-ben a Budapesti Corvinus Egyetem jogász-közgazdász szakirányú továbbképzési szakán szereztem diplomát. 2018 óta dolgozom az OTP Bank Nyrt. Compliance Igazgatóságán, ahol 2021-ig a Fogyasztóvédelmi Osztály szenior tanácsadója voltam, 2021 óta pedig az Etikai Osztályt vezetem. 

Az általam irányított osztály feladatai közé tartozik többek között az összeférhetetlenségi ügyek kezelése, az etikai és whistleblowing eljárások lefolytatása, a bankkal kapcsolatba lépő beszállítók átvilágítása. 

Az OTP immáron tizenkét országban van jelen, továbbá számos belföldi csoporttaggal is rendelkezik, ebből adódóan a hazai compliance terület csoportelvárásoknak való megfelelés biztosítása érdekében végzett csoportirányító funkciója is jelentős.

 

 

Dr. Herman Zsuzsanna  - LL.M. MBA, compliance igazgató, Debreceni Egyetem

Szoros kötődésem van a Debreceni Egyetemhez. Itt kezdtem tanulmányaimat az Állam- és Jogtudományi Kar igazgatásszervező majd jogász szakán, és itt is folytattam. A jogi diploma megszerzését követően a Gazdaságtudományi Kar MBA szakán bővítettem az ismereteimet, ahol közgazdász végzettséget szereztem. Jogászként a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalban és más debreceni kötődésű nagyvállalatnál dolgoztam. Idő közben teljesítettem a jogi szakvizsgáimat. Majd LL.M. képzés keretében az Állam- és Jogtudományi karon szereztem HR szakjogász végzettséget.

2023. január 1. napjától a Debreceni Egyetemet fenntartó kuratóriumától felkérést kaptam a Debreceni Egyetem Compliance igazgatói pozíció betöltésére. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az alma materemet, a Debreceni Egyetemet nem csak hallgatóként képviselhettem, hanem jelenleg a működésében is szervesen részt vállalhatok. 
Külön öröm számomra, hogy módomban áll Compliance igazgatóként a Debreceni Egyetem transzparenciáját, reputációját fenntartani, építeni és erősíteni. 

A compliance rendszer kiépítése rendkívül fontos egy szervezet számára, tudniillik a compliance (megfelelőség) elősegíti, hogy a szervezet tevékenységei, működése és döntései összhangban legyenek a vonatkozó törvényekkel, rendeletekkel, szabványokkal és etikai normákkal.

Egy olyan új Compliance kultúra kialakításán dolgozunk, amely minden munkavállaló és érintett partner számára nyilvánvalóvá teszi a Debreceni Egyetem értékeinek megőrzését, ebben a hektikusan változó világban.

Nagy kihívásban van részem, alapjában véve nem gyakori, hogy egy egyetemen önálló Compliance szervezet működjön. A Szervezet léte időszerű és esszenciális, ugyanis a Debreceni Egyetemnek az oktatáson és kutatáson kívül gazdasági szereplőként is meg kell állnia a helyét, ugyanis vagyont is kezel és számos kockázatot is vállal.
Célom, hogy a Debreceni Egyetemi szférában a különböző szektorok által felmerülő kockázatokat előzetesen értékeljem, mérlegeljem, illetőleg javaslatot tegyek azok kezelésére.

 

 

Dr. Horváth Bence - compliance officer, Robert Bosch Kft.

2002-ben szereztem jogi diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Pályám első tíz évében a jogászi pálya több területét is kipróbáltam: dolgoztam adóhatóságnál, önkormányzatnál és ügyvédi irodában, majd huzamosabb ideig a pénzügyi szektorban is, pályám második tíz évében pedig döntően termelő vállalatoknál dolgoztam jogtanácsosként. Az általános jogtanácsosi tevékenységeken belül kiemelkedő tapasztalatot szereztem a munkajog területén. Ennek során szoros együttműködésben dolgoztam a HR osztályokkal, így első kézből tapasztalhattam meg, illetve követhettem nyomon a munkaerőpiacon és a foglalkoztatás világában 2010 óta bekövetkezett gyökeres változásokat, a munkáltatók ezzel kapcsolatos kihívásait. 

Az elmúlt években egyre határozottabban megfigyelhető az EU-s, illetve részben ennek hatására a magyarországi jogalkotási folyamatokban a compliance mint szemléletnek, és egyben mint egy új, formálódó szakterületnek az erősödése. A compliance szempontok az üzleti döntések között is egyre fokozódó hangsúllyal vannak jelen. Látva ezen folyamatokat, tudatosan váltottam ebbe az új irányba. Jelenleg a Robert Bosch cégcsoport Magyarországért és Adria régiójáért (Szerbia, Horvátország, Szlovénia) felelős compliance officere vagyok. 

 

Dr. Korencsi Attila  - compliance főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank

1993-ban szerzett doktori oklevelet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1996-ban tett jogi szakvizsgát. 2004-ben a Külügyminisztérium és az Ecole Nationale d’Administration, Párizs továbbképzésén Európai Ügyek Diplomát szerzett. 

Harminc éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a jogi tanácsadás, központi banki tevékenységek, pénzügyi jog, európai uniós ügyek, pénzügyi piacok működése, gazdaság, jog és etika kapcsolata területén. 

Tagja a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) felelős vállalatirányítási bizottságának, az Európai Központi Bank vállalatirányítási, compliance kockázati és etikai bizottságainak, az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága (COMECE) brüsszeli székhelyű jogi munkacsoportjának. 

A Magyar Katolikus Jogászok Társulásának elnöke, valamint tagja a vatikáni székhelyű Katolikus Jogászok Nemzetközi Szövetségének, alelnöke az esztergomi székhelyű Balassa Bálint Társaságnak. 
Compliance képzéseken oktat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a Miskolci Egyetemen, a Neumann János Egyetemen és a krakkói Jagelló Egyetemen. Publikációi jelentek meg tanulmánykötetekben, valamint a Polgári Szemle, az MNB Szemle és a Hitelintézeti Szemle folyóiratokban.

 

 

Kossa György - a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Molnár Adél - visszaélés-bejelentési referens, ügyvéd, Magyar Ügyvédi Kamara

A Budapesti Ügyvédi Kamara titkára, a Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlésének tagja. 
A Magyar Ügyvédi Kamara által működtetett visszaélés-bejelentési rendszer felállításában szakértőként vett részt, 2023. szeptember 1. óta a Magyar Ügyvédi Kamara Visszaélés-bejelentési Referense. 
Jogi szakvizsga cenzor.

Szakmai tevékenysége kiterjed az ügyvédek, ügyvédi irodák ügyvédszakmai és egyéb előírásoknak való megfelelése komplex támogatására, különös tekintettel a hivatásrend tagjainak adatvédelmi, pénzmosás-megelőzési, nyilvántartási, iratmegőrzési és más hasonló kötelezettségeire. A Budapesti Ügyvédi Kamara titkáraként közreműködik a kamara adatvédelemmel és információszabadsággal összefüggő feladatainak ellátásában. 

1999 óta ügyvéd, infokommunikációs szakjogász. 

2014-ig egy nagyobb, nemzetközi háttérrel rendelkező ügyvédi iroda partnereként vállalkozások akvizíciójával összefüggő jogi feladatokat látott el, azóta egyéni ügyvédként szakmai együttműködésben dolgozik ügyvéd kollégáival. A gazdasági és infokommunikációs jogi ügyvédi tevékenysége mellett hangsúlyosan az adatvédelmi és a pénzmosás megelőzésével összefüggő jogterülettel foglalkozik; dolgozott IT-szolgáltatásokat nyújtó, mobilalkalmazásokat fejlesztő cégnek, a nemzetközi filmgyártás, a reklámipar, a gyógyszeripar, egészségügy területén tevékenykedő vállalatoknak. 

Az AdatSzalon szakmai műhely alapítója, rendszeres előadója, mely 2020 óta az adatvédelemmel és ügyvédszakmai kérdésekkel foglalkozó szakértők szakmai együttműködésének fóruma, rendezvényein több ezer ügyvéd részére szerveznek olyan szakmai vitákat, oktatásokat, melyek fókusza az ügyvédi adatkezelés és az ügyvédszakmai szabályok jó gyakorlatának kérdései.

 

 

Dr. Nagy Gábor Bálint  - osztályvezető ügyész, kabinetfőnök-helyettes, Legfőbb Ügyészség

A jogi diploma megszerzése után a bírósági szervezetben helyezkedtem el, a szakvizsga letételét követően büntető ügyszakos bíróként dolgoztam. 2011. óta az ügyészség tagja vagyok, ahol egy évig a Központi Nyomozó Főügyészségen, majd hosszabb ideig a Legfőbb Ügyészség Büntetőbírósági Ügyek Főosztályán láttam el szolgálatot, először beosztott ügyészként, majd osztályvezető ügyészként. Jelenleg a Legfőbb Ügyész kabinetfőnök-helyetteseként tevékenykedem. 

A fentieken túl részt veszek a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszékének munkájában, ahol korábban európai büntetőjogi, valamint a büntetőeljárás és az alapvető jogok összefüggéseit bemutató tárgyakat oktattam, jelenleg büntető anyagi jogot tanítok. Ezen kívül a Büntetőjogi Műhely vezetőjeként és a tudományos diákköri munkában való részévétellel a Tanszék tehetséggondozó munkájában is közreműködöm.

 

 

 

Prof. Dr. Pál Tibor  - elnök, Magyar Könyvvizsgálói Kamara

Több mint 40 éve dolgozom a felsőoktatásban, a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán végzett tanársegédi munka után 1988-tól – és jelenleg is - Miskolci Egyetemen oktatója vagyok. Az ekkor induló közgazdasági képzés kereteinek kialakítását követően a létrehozott Gazdaságtudományi karon 1997-ben megalakult a – jelenlegi nevén – Pénzügyi és Számviteli - Intézet, ahol docensi kinevezést, valamint igazgatóhelyettesi - 2006-tól igazgatói - megbízást kaptam, valamint az ekkor létrejött Számvitel tanszék alapító tanszékvezetője lettem és vagyok jelenleg is. 2006-2021 között igazgatóként vezettem az intézetet.  2011-ben habilitáltam, 2016-ban egyetemi tanárrá neveztek ki.

Részt vettem a Pénzügy és számvitel alapszak, a Számvitel mesterszak, valamint a 2023-ban létrejött Pénzügyi menedzsment mesterszak követelményeinek kialakításában és a szakok működtetésében is. 2010-től a kar doktori iskolájának törzstagja vagyok. 

Tudományos és szakmai tevékenységem is alapvetően a számviteli információs rendszerek szabályozásának és működtetésének elméleti és gyakorlati kérdéseire, valamint a könyvvizsgálat intézményének szabályozási és ellenőrzési eszközrendszerére irányul. 
2002-től az Országos Számviteli Bizottságnak tagja, 2011-től alelnöke, 2004-től a Számviteli Standard Testület tagja, ezen belül 2004-2011 között a Standard Előkészítő Testület, 2011-től a Standard Értelmező Testület tagja vagyok.

1993-tól könyvvizsgálóként is dolgozom, évente 15-20 társaságnál látok el ezzel összefüggő feladatokat.  1997-es megalakulásától kezdve a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja vagyok, 1997-2007, valamint 2011-2015 között oktatási alelnöki tisztséget töltöttem be. Ebben az időszakban került kidolgozásra, bevezetésre és működtetésre okleveles könyvvizsgálói képzés Magyarországi rendszere, valamint a kamara szakmai továbbképzési -, minőségellenőrzési, minősítési-, és szakmai kompetencia rendszere. 2016-tól első, 2021-tól immár második ciklusban a kamara elnökévé választottak.  

 

 

Dr. Péterfalvi Attila - a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke

1957-ben született Budapesten. 1981-ben végzett az ELTE Jogtudományi Karán. 1982-83-ban a Jogi Továbbképző Intézetben tanult, külkereskedelmi szakjogász lett. 1991-ben NATO-ösztöndíjjal Torontóban és Washingtonban tanult adatvédelmet. 1996-tól 2001 júniusáig az adatvédelmi biztos tanácsadója volt. 2001 december 11-én az Országgyűlés hat évre megválasztotta adatvédelmi biztosnak. 2008-tól 2011-ig az Országgyűlési Biztos Hivatalának hivatalvezetője, majd 2012 január 1-től 2020. december 31-ig, majd 2021. január 1-től újabb kilenc évre a köztársasági elnök a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökévé nevezte ki. Egyetemi docensként jelenleg is több hazai egyetemen oktat.

 

 

Dr. Polacsek Csaba  - cégtárs, PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.

Dr. Polacsek Csaba a PricewaterhouseCoopers budapesti irodájának forensic szolgáltatásokért, pénzügyi tanácsadásért, vállalati pénzügyekért, ingatlan tanácsadásért felelős cégtársa. Polacsek úr 7 évet töltött egy másik Big4-nál Magyarországon és az Egyesült Államokban, majd közel tíz évet töltött a CAIB/UniCredit csoportnál, ahol a corporate finance, illetve a struktúrált finanszírozási területet vezette. Két évet ingatlanfejlesztési területen volt a délszláv régióban. Több, mint 5 évet az állami szektorban dolgozott: a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. társasági portfólióért felelős főigazgatójaként, majd a Miniszterelnökség pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős helyettes államtitkáraként. Csatlakozását megelőzően három évig a Magyar Posta elnöke volt. 

Polacsek úrnak jelentős komoly tranzakciós és tanácsadási tapasztalata van Magyarországon, illetve a közép-kelet európai régióban Szlovéniában, Horvátországban, Montenegróban, Szerbiában, Albániában, Romániában, Szlovákiában és Lengyelországban.

Polacsek úr a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett és doktorátusi fokozatát is itt szerezte. Okleveles könyvvizsgáló, illetve az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett könyvszakértő (CPA). Tőzsdei szakvizsgával rendelkezik.

 

 

Varga Viktor - GE, Legal Entity Governance Leader, Europe

Jelenleg az amerikai General Electric csoport leányvállalatainak cégjogi compliance-ért felelős európai vezetője. Ennek a feladatnak a keretében kiépített egy nemzetközi vállalat-irányítási (corporate governance) csapatot és keretrendszert, és számos komplex vállalati átszervezést levezényelt globális M&A tranzakciók támogatása érdekében.

Ezt megelőzően a GE Capital üzletág bankfelügyeleti kapcsolatokért és szabályozói compliance-ért felelős igazgatója volt. Többek között intézte a GE Capital nemzetközi leányvállalatainak szabályozási megfelelőségi koordinációját az amerikai és európai konszolidát felügyeleti szervekkel. Aktív szerepe volt 2008-as pénzügyi válság alatt és után a GE Capital fokozott felügyeleti ellenőrzésének menedzselésében, valamint a Federal Reserve felügyeletére való átállás kialakításában.

 

 

Dr. Windisch László  - elnök, Állami Számvevőszék

2022. július 5. óta az Állami Számvevőszék elnöke. Jogi diplomájának megszerzését követően 2002-től az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál helyezkedett el, ahol osztályvezetői, főosztályvezetői, majd igazgatóhelyettesi feladatokat látott el. 2011 januárjától a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és vámigazgatási főosztályát vezette, majd 2013 áprilisától a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért felelős ügyvezető igazgatóság költségvetési elemzések igazgatójaként tevékenykedett. 2013. október 2-án a köztársasági elnök a Magyar Nemzeti Bank alelnökévé nevezte ki. 2021-től a Központi Statisztikai Hivatalhoz elnökhelyettese volt, az Országgyűlés 2022. július 5-én választotta meg az Állami Számvevőszék elnökévé.

Megbízatásaihoz kapcsolódó szakmai tevékenységeinek keretében tagja volt Monetáris Tanácsnak és a Pénzügyi Stabilitási Tanácsnak. Jelenleg a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Egyesületének az elnöke, és tagja a Magyar Közgazdasági Társaság Fenntarthatósági Szakosztályának. Ezen kívül számos gazdasági társaság igazgatóságának és felügyelőbizottságának a tagja volt.

Szakmai tevékenységének elismeréseként 2020-ban a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata állami kitüntetésben részesítette.

 

 

Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.