MIDK 2023

 

2023. március 31. péntek
13:00-14:00 Érkezés, regisztráció
14:00-14:15 Megnyitó
Dr. Páles Zsolt, a Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola vezetője, Debrecen
Dr. Pálfi József, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora, Nagyvárad
14:15-15:05

Plenáris előadás

Maria da Piedade Vaz Rebelo, Maria Graça Bidarra: Motivation and engagement in achievement contexts (in English)

15:05-15:20 SZÜNET
  1. szekció 2. szekció

3. szekció (in English)

15:20-15:45

Homolya Szilvia, Rozgonyi Erika: A 2020-as NAT szerint módosult matematika érettségi követelmények várható hatása az egyetemi oktatásra

Kántor Sándor: A jövő matematikaoktatásának víziója

Kovács Judit, Kovács Zoltán, Ambrus Gabriella, Kónya Eszter: Facilitators, engagement and results of learning mathematics in the narratives of first-year students from elementary teacher training schools

15:45-16:10

Sipos Dóra Fruzsina: Egy módszer bemutatása a műszaki matematikaoktatás hatékonyságának növelésére

Feczkó Ágnes, Prins Rebecca: Játékosítsunk, de rugalmasan

Linda Devi Fitriana: A promising path toward infinite improvement in mathematics teaching and learning

16:10-16:35

Vámosiné Varga Adrienn: Az online oktatás tapasztalatairól

Pintér Marianna: A Bedtime Math történeteinek használata óvodai matematika foglalkozásokhoz, hogy a matematikai nevelés szórakoztató és megnyerő

Báró Emőke, Kovács Zoltán, Kónya Eszter: Students recalling favourite math experience: How does problem-based approach promote mathematical engagement?

16:35-17:00

Perge Erika, Guzsvinecz Tibor: A térszemlélet képesség mérésére alkalmazott tesztek a mérnöki képzésben

Szabó Attila József: A mozgókép, mint a motiválás és tudásátadás eszköze a matematikatanításban

Muzsnay Anna, Szabó Csaba: The effect of retrieval practice on conceptual knowledge in learning polynomials

17:00-17:15 SZÜNET
17:15-17:40

Pomuczné Nagy Ildikó: A számelmélet témakör tartalma és tanítása a gimnázium 11. évfolyamán

Joós Antal: Technikumi és szakképző diákok matematika oktatása

Ambrus Gabriella: Szöveges feladatok lehetséges típusai és tankönyvi megjelenésük

17:40-18:05

Négyesi Péter: A középiskolai számelmélet adaptív tanításában rejlő lehetőségek

Czeglédi Csaba: Adott témakörben különböző módszerekkel történő problémafelvetés vizsgálata szakképzésben

Csepely Zsófia: Matematikai képességek fejlesztése társasjátékokkal

18:05-18:30

Szeibert Janka, Zámbó Csilla: A matematikai gondolkodás fejlesztése számelméleti feladatokkal

Tompos Anna: A geometriai szemlélet fejlesztése társasjátékozással egy szakiskolában

Jakab Enikő: További tennivalók a matematikai kompetenciafejlesztésben

18:30-19:30

A Magyar Örökség-díjas Csillagocska Néptáncegyüttes műsora

19:30 VACSORA

Vissza a napválasztóra

 

2023. április 1. szombat
9:00-9:50 Plenáris előadás

Ioannis Papadopoulos: Mental argumentation and the use of structure in problem solving (in English)

9:50-10:05 SZÜNET
  1. szekció 2. szekció 3. szekció
10:05-10:30

Kusper Gábor: Absztrakciós szintek szerepe a programozás tanításában

Ambrus András: Néhány jelentősebb nemzetközi irányzat a matematikatanítás-tanulás kutatásában és gyakorlatában

Oláhné Téglási Ilona, Kovács Zoltán: Interdiszciplináris, eszközhasználatra épülő kurzus hatása a tanárszakos hallgatók motivációjára

10:30-10:55

Tajti Tibor: Feladatok generálása programozás oktatásához

Veress-Bágyi Ibolya: A statisztika tanulási környezet

Carolina Martins, Vanda Santos, Sandra P. Ferreira, Teresa B. Neto: Task design with Poly-Universe: a STEAM approach

10:55-11:20

Ádámkó Éva, Sziki Gusztáv Áron: Programozási ismeretek oktatása műszaki mechanikai problémákon keresztül

Takács Anna Mária: A digitális és a hagyományos számonkérés összehasonlítása egy konkrét matematika feladatsor esetében

Hoffmann Miklós: Mikroökonómiai problémák reprezentálása Poly-Univerzummal

11:20-11:45

Sziki Gusztáv Áron, Ádámkó Éva: Mérnöki informatika oktatás műszaki és természettudományos problémákon keresztül.

Papp Gabriella: E-tesztek, mint motivációs lehetőségek a matematika órákon

Stettner Eleonóra: Hogyan lesz a színekből, arányokból zene?

11:45-12:30 EBÉD
12:30-16:00 Városnézés
16:00-16:50

Plenáris előadás

Lilla Korenova: Digitális technológiák a matematikaoktatásban - a COVID-19 világjárvány előtt, alatt és után

16:50-17:05 SZÜNET
  1. szekció 2. szekció 3. szekció
17:05-17:30

Biró Csaba, Prantner Csilla, Koczka Ferenc: Kvantuminformatika az általános iskola 5-8. évfolyamain?

Fülöp Zsolt: A konkrét műveletektől a strukturális gondolkodásig – függvénytani ismeretek alkalmazása az algebraoktatásban

Stankov Gordana: Játékok a Poliuniverzum készletekkel melyek segítik az inklúziót

17:30-17:55

Balla Tamás, Király Sándor: Online SQL tanulás az sqlsuli portálon

Bereczki Ildikó, Csíkos Csaba: Kettővel több vagy kétszer annyi?

Szász Saxon János, Fenyvesi Kristóf, Petró Panna: STEAM oktatási eszközök

17:55-18:20

Prantner Csilla, Csernai Zoltán, Racsko Réka: A kollaboratív tanulási terek támogatása VR/AR technológiával

Lócska Orsolya Dóra: A grafikus reprezentáció funkciójának újragondolása az aritmetika-algebra átmenetben: a stratégiaválasztás problémája

Dárdai Zsuzsa: Polyuniverzum workshop

18:20-18:45

Csernai Zoltán: Az informatikai gondolkodás módszertani alkalmazása a rangsorolt egyetemek kurzusaiban

Geszler Evelin Anna: A digitális számonkérésben rejlő lehetőségek

19:00 VACSORA

Vissza a napválasztóra

 

2022. április 2. vasárnap
9:00-9:50 Plenáris előadás

Oláh-Gál Róbert: Szemelvények a Bolyaiak matematikai kézirataiból, Bolyai-sommázat, Gyerekeknek a Bolyaiakról - legújabb könyveim ismertetése és módszertani-didaktikai háttere

9:50-10:05 SZÜNET
  1. szekció 2. szekció 3. szekció
10:05-10:30 Kántor Sándorné: Hogyan jelenik meg az ember és környezete téma a matematikaórákon? Baranyai Tünde Klára, Debrenti Edith: Alapvető logikai műveleti készségek vizsgálata a hallgatók körében Emese György: Hypthesistesting in high school educational experiment
10:30-10:55 Kardos Gergely, Matos Zoltán: Egy tantárgyakon átívelő matematikatanítási kísérlet tapasztalatai Palencsár Enikő, Szilágyi Szilvia: Játék alapú tanulás integrálása a numerikus sorok témaköréhez Majoros Szende-Barbara, Nagy Enikő: Hogyan tervezünk? Hogyan tervezzünk!
10:55-11:20

Kiss Márton: Mi a tapasztalat a Pólya-modell visszatekintő szakaszáról a 9. osztályos tanulóknál?

Körei Attila, Szilágyi Szilvia: Cikloisok szemléltetése és rajzolása LEGO robotokkal

Katonka Pál: Kompetenciateszten elért eredmények és ezek kapcsolata korábbi mérésekkel
11:20-11:35 Zárás
Dr. Muzsnay Zoltán, a Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok Doktor Iskola Didaktika programjának vezetője
Dr. Kónya Eszter, a szervező bizottság vezetője
11:35 EBÉD

Vissza a napválasztóra

Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.