MIDK 2022

 

2022. április 1. péntek
13:00-14:00 Érkezés, regisztráció
14:00-14:15 Megnyitó
Dr. Szilágyiné Dr. Szinger Ibolya, rektor, Eötvös József Főiskola, Baja
Dr. Muzsnay Zoltán, a Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudomány Doktori Iskola Didaktika programjának vezetője
14:15-15:05

Plenáris előadás
Paul Drijvers: Computational Thinking in the Mathematics Classroom (in English)

levezető elnök: Csapodi Csaba

15:05-15:20 SZÜNET
  1. szekció
Levezető elnök: Kovács Zoltán
2. szekció
Levezető elnök: Stankov Gordana

15:20-15:45

Lócska Orsolya Dóra, Vértessy Balázs: Első lépések az algebrai gondolkodásmód kialakításához 7. évfolyamon – Korreferátum: Fodorné Faragó Krisztina Aliya Katyetova: Computer science in state educational programs for primary schools (in English)
15:45-16:10 Fülöp Zsolt: A hamis feltételezések módszerének alkalmazása az általános iskolai oktatásban Linda Devi Fitriana: First experience with problem-posing: what can be done with a multiplication table? (in English)
16:10-16:35 Bereczki Ildikó, Csíkos Csaba: Feladatgyűjtemény kialakítása az arányossági gondolkodás fejlődésének mérésére 10-14 évesek körében Stirling Anna Krisztina: Problémafelvetés matematikaórán: mitől jó egy feladat? (in English)
16:35-17:00 Bihari Gábor: A hatványfogalom megismerése 9. osztályosok fejével - Mire építhetünk, mi szabhat gátat? Szeibert Janka, Szabó Csaba, Vásárhelyi Éva: Irracionális számok reprezentációja középiskolában (in English)
17:00-17:15 SZÜNET
  1. szekció
Levezető elnök: Ambrus Gabriella
2. szekció
Levezető elnök: Perjésiné Hámori Ildikó
17:15-17:40 Katonka Pál: Hozott eredmények matematikából 9. évfolyamon Szeibert Janka, Szabó Csaba, Vásárhelyi Éva: Számoljuk ki a cos15°-ot. (in English)
17:40-18:05 Kiss Márton: Hangüzenet otthonról és a matematika dolgozat Ficzere Kornélia: A trigonometria tanítása a realisztikus matematikai módszerrel online környezetben
18:05-18:30 Matos Zoltán: Errare scholasticum est, avagy a diákok dolgozatban elkövetett hibáiról Perge Erika: A térszemlélet mérésére alkalmazott tesztek fejlesztési lehetőségei
19:00 VACSORA

Vissza a napválasztóra

 

2022. április 2. szombat
8:30-10:00 Plenáris előadás
John Mason: A Mathematician’s Work Is Never Done: the role of generalisation in learning, appreciating, and comprehending mathematical ideas (in English)
levezető elnök: Ambrus András
10:00-10:15 SZÜNET
  1. szekció
Levezető elnök: Téglási Ilona
2. szekció
Levezető elnök: Várterész Magda
3. szekció
Levezető elnök: Vancsó Ödön
10:15-10:40 Ambrus András: Tárgyi és vizuális reprezentációk használata csak az alsóbb osztályokban szükséges? Ádámkó Éva, Sziki Gusztáv Áron: Mérések általános iskolás tanulók informatikai gondolkodásának vizsgálatához Veress-Bágyi Ibolya: MobilStat módszer
10:40-11:05 Debrenti Edith: Problémamegoldás vizsgálata vizuális reprezentációk segítségével (in English) Baják Szabolcs: Számítógép-hálózatok oktatása a BGE PSZK-n Jánvári Zsuzsanna: Egy szokatlan leíró statisztika feladatsor összeállításának és eredményeinek bemutatása.
11:05-11:30 Kovács Zoltán, Kónya Eszter: A reprezentációk között váltás problémái papírhajtogatással megfogalmazott feladatokban (in English) Prantner Csilla: Hőtérképek képelemzéssel történő vizsgálata Boller Balázs: Korreláció és regresszió-számítás a közoktatásban - Nemzetközi példák és bevált gyakorlatok
11:30-11:55 Ambrus Gabriella: Néhány hasznosítási ötlet egy tankönyvi geometria feladathoz Józsa Bettina Csilla: A kísérlettervezés mérnöki implementációi az oktatásban Román Erika: Varga Tamás féle gondolkodási módszerek az óvónő és tanító képzésben
11:55-13:00 EBÉD
13:00-16:30 Városnézés
  1. szekció
Levezető elnök: Szabó Csaba
2. szekció
Levezető elnök: Baranyai Tünde
3. szekció
Levezető elnök: Debrenti Edith
16:35-17:00 Geszler Evelin Anna: A matematika érettségi vizsga digitalizálásának lehetőségei konkrét feladatokon keresztül Kovács-Kószó Eszter: A csoportmunka szakirodalmi háttere az ezredforduló előtt és után Kollár Judit: Új kihívások a matematika oktatásában
17:00-17:25 Papp Gabriella: Tanulási technika alkalmazása és annak vizsgálata a maradandó tudás mértékének növelése érdekében Kántor Sándor: A gondolkodás elmélete és gyakorlata a matematikai tehetséggondozásban Kántor Sándorné: A tanítástól a tanulásig – új paradigmák a matematika oktatásában
17:25-17:50 Báró Emőke: Kritikus gondolkodás megfigyelése online pármunka során (in English) Csehné Szenderák Júlia: MetamatemEtikai dilemmák a tehetséggondozás területén Téglási Ilona: Korrekt matematika az iskolában - gondolatok egy módszertani kurzus körül
17:50-18:15   Muzsnay Anna, Bereczky-Zámbó Csilla Gyöngyvér: Merre találjuk az ötödik emeletet? (in English) Takács Anna: Élmény-gamifikáció-matematika oktatás
19:00 VACSORA

Vissza a napválasztóra

 

2022. április 3. vasárnap
8:30-9:20 Plenáris előadás
Zdenka Kolar-Begović, Ana Katalenić: Prospective primary school teachers’ work in the course of didactics of mathematics during emergency remote teaching (in English)
Levezető elnök: Kónya Eszter
9:20-9:35 SZÜNET
  1. szekció
Levezető elnök: Szilágyiné Szinger Ibolya
2. szekció
Levezető elnök: Muzsnay Zoltán
9:35-10:00 Baranyi Tünde Klára: A törtek tanítása elemi tagozaton a romániai magyar matematika tankönyvek tükrében Szörényi Sára: A játékosításban rejlő lehetőségek: miért, mikor, hogyan?
10:00-10:25 Pintér Marianna: A 2010 után születettek, a komplex matematikatanítási kísérlet és a digitális tananyagok Feczkó Ágnes, Prins Rebecca: A játékosítás lehetőségei a matematika órán egy egyetemi kurzus tapasztalatai alapján
10:25-10:50 Szőcs Brigitta-Krisztina: PUNTE- POLY-UNIVERSE az óvodáskorú gyermekek problémamegoldó képességének fejlesztésében Kézi Csaba Gábor, Nagyné Kondor Rita: Alkalmazott matematika a középiskolában
10:50-11:15 Emese György: A Korszerű Komplex Matematikaoktatás a XXI. században MTA-ELTE kutatási projekt – egy középiskolai tanár résztvevő szemével Körei Attila, Szilágyi Szilvia: A valós számsorozatok határértékszámításának segítése - a LimEszelős didaktikai játék és eredményei
11:15-11:25 Zárás
Dr. Szilágyiné Dr. Szinger Ibolya, rektor, Eötvös József Főiskola, Baja
Dr. Kónya Eszter, a szervező bizottság vezetője
11:30 EBÉD
HAZAUTAZÁS

Vissza a napválasztóra

Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.