Csehov 120

 

A Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézete 2024. július 15. és 17. között nemzetközi konferenciát rendez A.P. Csehov halálának 120 éves évfordulója alkalmából. A konferencia témája Csehov európai recepciója. 
Az orosz író halála óta eltelt több mint egy évszázad lehetőséget ad arra, hogy művei befogadásának az alakulását a maga folyamatszerűségében vegyük szemügyre, kiemelve azon jelentős teljesítmények körét, amelyek a csehovi örökség megőrzéséhez és új életre keltéséhez hozzájárultak. Ebből a nézőpontból kísérletet tehetünk annak megértésére, hogy mely tényezők állnak az író életműve állandóságának, könyvpiaci és társművészeti médiumokban való folyamatos jelenlétének a hátterében; valamint, hogy az egyes korok és az egyes nemzeti kultúrák miként törekedtek arra, hogy önmagukat is megértsék a Csehov-szövegek által, milyen értelmezési stratégiákat léptettek érvénybe különböző történelmi korszakaikban. Keressük arra a kérdésre is a választ, hogy beszélhetünk-e regionális egybecsengésekről, az interpretációs eljárások hasonló irányairól, vagyis az európai befogadó történelmi tapasztalata és világpolitikai helyzete befolyásolja-e a csehovi irodalmi örökséghez kapcsolódását. 
Teoretikus felvetéseink jogosságát támasztja alá nemcsak az a tény, hogy napjainkban Csehov műveinek kreatív recepciója, mediális alakváltozatai számszerűleg messze felülmúlják más orosz klasszikusok kortárs újraírásait, hanem az is, hogy az elmúlt száz évben, több nemzet kultúrájában is az egyes színháztörténeti fordulópontokon, valamint a társadalmi krízis időszakaiban nagyon gyakran éppen a Csehov-drámák interpretációja segítségével váltak megfogalmazhatóvá a saját (művészeti, nemzeti, értelmiségi létbeli) identitás kérdései. A konferencia keretében ebből kiindulóan kívánunk foglalkozni Csehov prózai és drámai örökségével: az Európa egyes részeinek Csehov-recepcióját érintő sajátosságokkal, az irodalomkritika, a fordítási problémák, a színpadi, illetve a filmes és a zenei interpretáció kérdésköreivel, valamint a kreatív recepció egyéb jelenségeivel.

Javasolt témairányok:

  • Az egyes nemzeti, illetve regionális kultúrák Csehov-befogadásának sajátosságai, alakulása
  • A történelmi korok és a politikai helyzet változásának hatása a Csehov-recepcióra 
  • Csehov kritikai visszhangjának fordulópontot jelentő mozzanatai
  • Csehov próza- és drámaszövegei Európa színpadán az elmúlt 120 évben
  • Csehov-művek kortárs színpadi interpretációi
  • Csehov epikájának, illetve drámájának filmes adaptációi: filmtörténeti jelentőségű alkotások, modern és posztmodern megközelítések
  • Csehov műveinek fordítástörténete: a „szó szerinti” fordítástól az újraírásként érthető szövegvariánsokig; a fordítói hagyomány alakulása; fordítói irányzatok
  • Csehov próza- és drámaszövegeinek fordítástechnikai kérdései
  • Újraírások: prózai és drámai művek Csehov-szövegek nyomán
  • Zeneművek interakciója a csehovi életművel

Az intézetünk szeretettel várja mindazon kollégákat, akik a fenti témák valamelyikéhez csatlakozni szeretnének. A konferenciát jelenléti módon kívánjuk megtartani, 20 perces előadások formájában. 
Munkanyelv: orosz és angol.
Az előadások anyagának kötet formájában történő megjelentetését tervezzük.
A konferenciának a Debreceni Egyetem ad helyt, és egyúttal biztosítja a résztvevők kollégiumi elszállásolását. Az utazás költségei a résztvevőt terhelik.

Megtisztelő jelentkezésüket várják a konferencia szervezői, a Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetének munkatársai.

Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.